آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تامین خودروهای سواری و موتور سیکلت جهت انجام ماموریت‏ های اداری داخل وخارج شهر تهران

به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی،

نوبت اول/ نوبت دوم

مرکز آمار ایران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تامین خودروهای سواری و موتور سیکلت جهت انجام ماموریت‏های اداری داخل و خارج شهر تهران را به شماره مناقصه ۲۰۰۲۰۰۳۰۱۳۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار نماید.

آرمان ملی آنلاین – کلیه مراحل برگزاری  مناقصه  از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد  مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir   انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.
–    تاریخ انتشار مناقصه‏ها در سامانه : ۲۱/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
–    مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‏ها از سامانه : ۲۴/۰۱/۱۴۰۲ تا ساعت ۰۸:۰۰
–    مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تاریخ ۰۵/۰۲ /۱۴۰۲  تا ساعت ۰۸:۰۰
–    زمان بازگشایی پاکت ها  : ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۱
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :  آدرس : تهران- خیابان فاطمی – نبش رهی معیری- مرکزآمار ایران- امورحقوقی و قراردادها تلفن: ۸۵۱۰۵۵۱۹-۰۲۱
اطلاعات تماس سامانه تدارکات الکترونیک دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس سامانه : ۴۱۹۳۴-۰۲۱
دفتر ثبت نام :۸۸۹۶۹۷۳۷  و ۸۵۱۹۳۷۶۸
                                                                                                    

شناسه آگهی

۱۴۷۵۸۷۳

شماره میم الف

۸۰

            مرکز آمار ایران

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *